Cenovnik

Specijalistički pregledi:

  1. Ortopedski pregled...............................4000,00
  2. Fizijatrijski pregled................................3000,00
  3. Nutricionistički pregled.........................2000,00
  4. Odredjivanje funkcionalnog statusa.....2000,00

Masaža:

  1. Terapeutska masaža (celo telo)...........2500,00
  2. Terapeutska masaža (parcijalna).........2000,00
  2. Terapeutska masaža (parcijalna).........2000,00
  3. Sportska masaža.................................2000,00
  4. Relaks masaža (celo telo)...................2000,00
  5. Relaks masaža (parcijalna).................1500,00
  6. Antistres masaža leđa i vrata...............1500,00
  7. Šijacu glave..........................................1000,00
  8. Masaža stopala......................................800,00
  9. Anticelulit masaža i UZ terapija............1500,00

Fizikalna terapija:

  1.Fizikalni paket .......................................1500,00
  2.Fizikalni paket i vežbe............................2500,00
  3.Fizikalnipaket, masaža i vežbe..............3000,00

Kineziterapija (vežbe):

  1.Individualne vežbe.................................1500,00
  2.Kineziterapija..........................................2000,00
  3.Kiropraktika............................................2000,00
  4.Patronaža...............................................3000,00

Nega tela:

  1. Kavitacija...............................................1500,00
  2. Kavitacija i limfna drenaža.....................2500,00
  3. Kavitacija, limfna drenaža i vežbe.........3000,00
  4. RTL lica i vrata.......................................3000,00
  5. RTL lica..................................................2000,00
  6. RTL dekoltea..........................................1500,00
  7. RTL tela..................................................2500,00