Fizikalna Terapija

Fizikalna terapija predstavlja aplikaciju (primenu) raznih oblika fizičke energije (svetlosne, toplotne, električne, magnetne, mehaničke…) u cilju prevencije, lečenja i funkcionalnog osposobljavanja obolelih i povređenih.Zato možemo reći da je fizikalna terapija jedna od najstarijih metoda lečenja u istoriji medicine.


I pored toga “ kraljicom” fizikalne terapije smatra se kineziterapija - terapija pokretom!


Terapiju sprovode strukovni fizioterapeut i fizioterapeut specijalista.

Indikacije za primenu aparaturne fizikalne terapije:

Ambulanta ActiveLifePhysical nudi kompletnu uslugu fizikalne terapije:

Elektroterapija:

GALVANSKA STRUJA

Galvanska struja (GA) predstavlja proceduru terapijske primene jednosmerne struje. Primenjuje se posredstvom dve elektrode raznih oblika i veličina koje se stavljaju na kožu.

Terapijski efekati su: vazodilatacija (normalizuje poremećenu cirkulaciju), protiv upalno dejstvo (antiinflamatorno), analgetsko dejstvo (protiv bola), povećanje nadražljivosti motornih nerava, ubrzana regeneracija tkiva (poboljšava snabdevanje tkiva kiseonikom).

KONTRAINDIKACIJE: defekti kože na mestu primene, ekcemi , mladeži , dermatitis , metal u tkivu, febrilna stanja, akutni gnojni procesi, krvarenja i sklonost ka krvarenju, srčani pejsmejker, dekompezacija srca, pluća, bubrega i jetre.

DDS – Dijadinamične struje

Dijadinamične struje su niskofrekventne struje polusinusoidnog oblika koje se primenjuju u vidu pet modulacija pri čemu svaka modulacija ima odredjeni terapijski efekat.

Terapijski efekati su: analgetsko dejstvo (protiv bola), spazmolitično dejstvo (smanuje “grč” mišića), vazodilatatorno dejstvo (normalizuje poremećenu cirkulaciju) I protiv upalno dejstvo.

KONTRAINDIKACIJE: defekti kože, graviditet, krvarenja, sve vrste paraliza, pareza, akutni i subakutni tromboflebitis i zapaljenje dubokih vena; kalkuloza (kamen) u zučnim i mokraćnim putevima.

IFS – Interferentne struje

Interferentna struja (Nemecova struja) predstavlja naizmeničnu struju dobijenu ukrštanjem tj. interferencijom dve struje srednje frekvencije te se nazivaju i „ ukrštene struje“. Primenjuju se posredstvom četiri elektrode raznih oblika i veličina koje se stavljaju na kožu. U poslednje vreme sve se više koriste bipolarne interferentne struje koje se aplikuju posredstvom dve elektrode

Prednost ove terapijske procedure je dubinski efekat u tkivima na mestu ukrštanja struja (npr. zglob kuka ). Ona je i jedini oblik elektroterapije koja se može primeniti i kod bolesnika koji imaju prisustvo metala u organizmu (npr: nakon ugradnje veštačkog kuka) ili postojanja shina.

KONTRAINDIKACIJE: Krvarenja i sklonosti ka krvarenju, febrilna stanja, malignitet, akutni i subakutni tromboflebitis flebotromboza, srčani pejsmeker, kalkuloza (kamen) zučnih i mokraćnih puteva, poremećaji srčanog ritma.

ES – Elektrostimulacija

Elektrostimulacija je terapijska procedura niskofrekventnim strujama pri kojoj se koriste nadražaji određenog inteziteta, frekvencije i trajanja u cilju izazivanja mišićne kontrakcije kod mišića koji iz određenih razloga nisu u stanju da funkcionišu na normalan način. Stimulacija mišića tj. kontrakcija se može izazvati električnim impulsima preko motorne tačke mišića (mesto gde nerv ulazi u mišić) ili motorne tačke nerva (mesto gde je nervno stablo najpovršnije, najbliže površini kože).

Ova metoda se primenjuje posredstvom više vrsta elektroda – pločastih (za stimulaciju grupe mišića odjednom) ili tačkaste elektrode (za stimulaciju pojedinačnih mišića).

KONTRAINDIKACIJE: Krvarenja i sklonosti ka krvarenju, febrilna stanja, malignitet.

TENS – transkutana električna nervna stimulacija

Ova metoda je jedna od najdelotvornijih u borbi protiv bola (akutnog ili hroničnog), te omogućava pacijentu da kontroliše bol i na taj način smanji upotrebu analgetika. Prednost ove terapije je što se može koristiti i u terminalnom stadijumu malignih oboljenja u cilju smanjenja bola.

Bol se ovom terapijskom procedurom leči električnim draženjem senzitivnih nervnih završetaka u nivou kože naizmeničnom niskofrekventnom impulsnom strujom te se blokira prenos impulsa bola do kičmene moždine to jest vrši se „kontrola ulaza bola“. Metoda se primenjuje posredstvom elektroda koje se postavljaju na kožu iznad bolnih tačaka, duž mišića i perifernih nerava.

KONTRAINDIKACIJE: povrede na koži, metal u polju prostiranja, pejsmejker.

EF – Elektroforeza lekova – jontoforeza

Terapijska procedura unošenja lekova u organizam posredstvom jednosmerne konstantne ili jednosmerne impulsne galvanske struje srednje frekvencije. Ovom metodom omogućeno je da lek u najkraćem vremenskom periodu bude unešen na mesto povrede ili zapaljenja i odmah deluje. Ova metoda se primenjuje posredstvom elektroda koje su obavijene gazom i natopljenoj u destilovanoj vodi i ravnomerno poprskane rastvorom leka (kortiko steroidi, anlagetici, antibiotici).

Prednosti ove terapije su produženo dejstvo leka jer se u koži stvara depo i lek se postepeno oslobadja u tkivo, te deluje u maksimalnoj koncentraciji direktno na mestu patološkog procesa. Tako se ujedno izbegava i oštećenje gastrointestinalnog trakta i zaobilazi krvotok jetre tim i njeno oštećenje.

KONTRAINDIKACIJE: defekti kože, graviditet, krvarenja, paraliza, pareza, akutni i subakutni tromboflebitis i zapaljenje dubokih vena; kalkuloza (kamen) u zučnim i mokraćnim putevima.

Fototerapija

Terapija laserom

Terapija LASER-om je terapija usmerenim snopom koherentne monohromatske svetlosti. U fizikalnoj medicini se koriste laseri male snage koji deluju terapijski i biostimulativno tzv. „ hladni“ laseri. Dejstvo na tkivo je višestruko – deluje protiv upale tkiva (antizapaljenski), protiv otoka (antiedematozno), protiv bola (analgetski), smanuje “grč” mišića (spazmolitično), poboljšava regeneraciju tkiva. Veoma je rasprostranjena i laserska stimulacija akupunkturnih tačaka. Obzirom da je bezbolna metoda sa lakoćom se primenjuje i u dečijem uzrastu.

Bioptron lampa

Stvara polarizovanu svetlost i vrši zagrevanje unutar tkiva, a ne na površini kože. Može se koristiti i kod odralsih osoba, kao i kod dece.Posebna efikasnost se ostvaruje kod rana na kozi jer pospesuje njihovo zarastanje

Termoterapija

Termoterapija predstavlja primenu toplote u lečenju i osposobljavanju bolesnih i povređenih. Termoterapija se zasniva na svojstvu organizma da prima toplotu iz sredine, ukoliko je zagrejanost te sredine veća ili da je preda okolini ako je temperatura tela viša od temperature okoline. U termoterapiji se koriste tople ili hladne komprese, tople ili hladne obloge, kao i led.

Krioterapija

Krioterapija predstavlja primenu hladnoće (leda) u fizikalnoj terapiji. Hladnoća na krvne sudove deluje tako što ih sužava (vazokonstrikcija), nakon čega dolazi do njihovog naglog širenja (vazodilatacije) uz jaku navalu krvi.dovodi do poboljsanja cirkulacije.

Magnetoterapija

Magnetoterapija podrazumeva primenu konstantnog ili promenljivog magnetnog polja niske frekvencije u terapijske svrhe. Dejstvo ove terapije je mnogostruko: deluje protiv upale tkiva (antiinflamatorno), protiv otoka (antiedematozno), protiv bola (analgetski), smanuje “grč” mišića (spazmolitično), regeneriše tkivo, stimuliše zarastanje kosti nakon preloma (stimuliše osteogenezu), pospesuje metabolizam hemoglobina, povecava kineticku energiju unutar celija.…


Kontraindikacije: Krvarenja i sklonost ka krvarenju, trudnoca, akutna tromboza I malignitet.

ULTRAZVUČNA TERAPIJA –UZ

Terapija utrazvukom (UZ) podrazumeva terapijsku primenu zvučnih talasa.

Osnovni princip dejstva je mehaničko delovanje koje se stastoji u visokofrekventnom talasnom kretanju zvučnih talasa koje dovodi do mehaničkog treperenja čestica tkiva a time i do „mikromasaže“ tkiva. Ostala dejstva su: širi krvne sudove (vazodilatacija), deluje protiv bola (analgetski), protiv upale (antizapaljenski), protiv otoka (antiedematozno), smanuje “grč” mišića (spazmolitično), smanjuje ožiljke (fibrinolitičko), povećava nadražljivost motornih nerava.

KONTRAINDIKACIJE : krvrenja, pejsmeker, osteoporoza, maligni tumori, infekcija, tromboza vena.