Ishrana

Nutricionista je osoba koja daje savete po pitanju ishrane.

Prevencija bolesti

Koja je uloga nutricioniste? Nutricionista prikuplja, objavljuje, primenjuje i promoviše naučna saznanja o uticaju hrane na zdravlje ljudi. Možemo reći da se na taj način nutricionista bavi prevencijom različitih bolesti. Važna je njihova uloga u istraživanju i edukaciji u obdaništima, školama, bolnicama, klinikama, domovima i drugim zajednicama. Kao i kod ostalih zdravstvenih radnika i kod nutricionista je izražena briga za poboljšanje kvaliteta života i zdravlja ljudi.

Otklanjanje poremećaja u težini

Kod osoba sa prekomernom težinom ili neuhranjenih, uloga nutricioniste je da savetima pomogne da se telesna masa dovede na optimum, pre svega da bi se popravilo zdravstveno stanje organizma i sprečio mogući razvoj bolesti.

Pored otklanjanja poremecaja u tezini ambulanta Active Life Physical sporovodi izradu individualnih dijeta za sportiste kao i dijete za pacijente alergicne na namirnice koje sadrze gluten-glutenska dijeta.

Lečenje bolesti

Nutricionista daje savete vezane za ishranu i osobama koje boluju od različitih bolesti. U zavisnosti od vrste bolesti, radi se procena ili planiranje ishrane. Utvrdjuje se koje namirnice su dobrodošle za lečenje neke bolesti, a koje su štetne i treba ih isključiti iz ishrane. Najčešće nutricionisti leče i ublažavaju probleme osobama obolelim od dijabetesa i hipertenzije, ali i kod drugih bolesti.

Metodologija rada - nutricionisticki pregled

Labaratoriske analize potrebne za prvi pregled nutricioniste:

Nakon prvog pregleda zakazuju se kontrolni pregledi koji imaju za cilj pracenje i eventualnu izmenu plana ishrane energetskih vrednosti i izbora namirnica.

Nutricionisticki pregled i izradu individualnih dijeta sprovodi dijeteticar nutricionista.