<


Kineziterapija

Kineziterapijski tretman se izvodi u posebno opremljenoj prostoriji za vezbanje.

Program je individualan i dozira se prema stanju povrede. U cilju boljeg tretmana koriste se i kineziterapijski rekviziti: (svedske lestve,tegovi razlicitih tezina za razliciti nivo otpoara, pilates lopta, tera band trakerazlicite jacine, palice, gume za jacanje misica podlaktice i sake, medicinke, steper za jacanje misica natkolenice i potkolenice, roler za jacanje trbusne muskulature.

Vežbe direktno utiču na mišiće i zglobove ali i na organizam u celini. Ciljano se jača slaba i isteže skraćena muskulatura, povecava se obim pokreta i misicna snaga. Kod deformiteta kičmenog stuba obavezno se rade i vežbe za respiratornu muskulaturu.

U kiziterapijskim procedurama koriste se: Aktivni, aktivno-potpomognuti i pasivni pokreti.

Aktivni pokret izvodi samostalno pacijent uz prethodno dobijene instrukcije od terapeuta u vezi sa vrstom I trajanjem pokreta.

Aktivan pokret sa otporom- izvodi samostalno pacijent uz dodatno opterecenje.

Aktivno potpomognuti pokreti se izvode aktivno od strane pacijenta u meri koliko pacijent moze,to je u vecini slucajeva nedovoljno zbog manjka misicne snage ili nedovoljne amplitude pokreta(kontrakture).Da bi se pokret izveo u punoj amplitude pokreta primenjuje se potpomognuti gde terapeut odradi ono sto pacijent nemoze.

Pasivan pokret u potpunosti izvodi terapeut jer pacijent zbog prirode bolesti ili stanja ne moze sam da izvede pokret.

Najcesce kineziterpaijske procedure koje sprovodimo su:

Kineziterapijski tretman sprovode strukovni fizioterapeuti i fizioterapeut specijalista.