Patronaža

Namenjena je pacijentima koji zbog prirode bolesti, stanja, povrede ili prisutnog bola nisu u mogucnosti da dodju do nas kako bi im pomogli.

Nacesce tretirane patologije u patronaznim uslovima:

Fizikalna terapija u kucnim uslovima

Sve patologije koje tretiramo u ambulantnim uslovima,mogu se tretirati i u kucnim uslovima uz koriscenje mobilnog aparata za elektroterapiju.

Osnovni cilj primene elektroterapije u kucnim uslovima je otklanjanje bola.

Kineziterapija - vezbanje u kucnim uslovima

Osnovni zadaci kineziterapije su :

Metodologija rada patronazne sluzbe:

Funkcionalni status pacijenta predstavlja trenutno stanje pacijenta u zavisnosti od koga odredjujemo polaznu osnovu za lecenje i rehabilitaciju.

Patronazu sprovode strukovni fizioterapeuti i fizioterapeut specijalista.